Cách Nạp Tiền Codepay

21/10/2023

Các Bước Nạp Tiền Codepay:

Để nạp tiền qua Codepay, đầu tiên bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản của bạn, bấm vào dấu "+" kế bên tên hiển thị, chọn mục "NẠP CODEPAY".
Xem thêm cách thực hiện cụ thể cho từng ngân hàng dưới đây:

1. Nạp qua Codepay bằng ngân hàng Vietcombank

Sau khi đã bấm vào mục "NẠP CODEPAY":

Bước 1: Chọn ngân hàng, bấm vào biểu tượng logo ngân hàng Vietcombank.

Bước 2: Copy thông tin "Chủ tài khoản", "Số tài khoản" để vào ứng dụng internetbanking của Vietcombank hoặc ứng dụng internetbanking bạn đang sử dụng để thực hiện giao dịch. Hoặc để nhanh hơn bạn có thể scan trực tiếp ảnh QR để thực hiện giao dịch.

Bước 3: Copy chính xác mã giao dịch vào nội dung chuyển khoản. Nếu quét mã QR thì mã giao dịch này đã được điền sẵn.

Bước 4: Sau khi chuyển khoản thành công, tiền sẽ được hệ thống tự động cập nhật vào tài khoản. Người chơi không cần phải làm thêm lệnh.

2. Nạp qua Codepay bằng ngân hàng Vietinbank

Sau khi đã bấm vào mục "NẠP CODEPAY":

Bước 1: Chọn ngân hàng, bấm vào biểu tượng logo ngân hàng Vietinbank.

Bước 2: Copy thông tin "Chủ tài khoản", "Số tài khoản" để vào ứng dụng internetbanking của Vietinbank hoặc ứng dụng internetbanking bạn đang sử dụng để thực hiện giao dịch. Hoặc để nhanh hơn bạn có thể scan trực tiếp ảnh QR để thực hiện giao dịch.

Bước 3: Copy chính xác mã giao dịch vào nội dung chuyển khoản. Nếu quét mã QR thì mã giao dịch này đã được điền sẵn.

Bước 4: Sau khi chuyển khoản thành công, tiền sẽ được hệ thống tự động cập nhật vào tài khoản. Người chơi không cần phải làm thêm lệnh.

3. Nạp qua Codepay bằng ngân hàng ACB

Sau khi đã bấm vào mục "NẠP CODEPAY":

Bước 1: Chọn ngân hàng, bấm vào biểu tượng logo ngân hàng ACB.

Bước 2: Copy thông tin "Chủ tài khoản", "Số tài khoản" để vào ứng dụng internetbanking của ACB hoặc ứng dụng internetbanking bạn đang sử dụng để thực hiện giao dịch. Hoặc để nhanh hơn bạn có thể scan trực tiếp ảnh QR để thực hiện giao dịch.

Bước 3: Copy chính xác mã giao dịch vào nội dung chuyển khoản. Nếu quét mã QR thì mã giao dịch này đã được điền sẵn.

Bước 4: Sau khi chuyển khoản thành công, tiền sẽ được hệ thống tự động cập nhật vào tài khoản. Người chơi không cần phải làm thêm lệnh.

4. Nạp qua Codepay bằng ngân hàng Đông Á

Sau khi đã bấm vào mục "NẠP CODEPAY":

Bước 1: Chọn ngân hàng, bấm vào biểu tượng logo ngân hàng Đông Á.

Bước 2: Copy thông tin "Chủ tài khoản", "Số tài khoản" để vào ứng dụng internetbanking của Đông Á hoặc ứng dụng internetbanking bạn đang sử dụng để thực hiện giao dịch. Hoặc để nhanh hơn bạn có thể scan trực tiếp ảnh QR để thực hiện giao dịch.

Bước 3: Copy chính xác mã giao dịch vào nội dung chuyển khoản. Nếu quét mã QR thì mã giao dịch này đã được điền sẵn.

Bước 4: Sau khi chuyển khoản thành công, tiền sẽ được hệ thống tự động cập nhật vào tài khoản. Người chơi không cần phải làm thêm lệnh.

5.Nạp qua Codepay bằng ngân hàng Sacombank

Sau khi đã bấm vào mục "NẠP CODEPAY":

Bước 1: Chọn ngân hàng, bấm vào biểu tượng logo ngân hàng Sacombank.

Bước 2: Copy thông tin "Chủ tài khoản", "Số tài khoản" để vào ứng dụng internetbanking của Sacombank hoặc ứng dụng internetbanking bạn đang sử dụng để thực hiện giao dịch. Hoặc để nhanh hơn bạn có thể scan trực tiếp ảnh QR để thực hiện giao dịch.

Bước 3: Copy chính xác mã giao dịch vào nội dung chuyển khoản. Nếu quét mã QR thì mã giao dịch này đã được điền sẵn.

Bước 4: Sau khi chuyển khoản thành công, tiền sẽ được hệ thống tự động cập nhật vào tài khoản. Người chơi không cần phải làm thêm lệnh.

6. Nạp qua Codepay bằng ngân hàng BIDV

Sau khi đã bấm vào mục "NẠP CODEPAY":

Bước 1: Chọn ngân hàng, bấm vào biểu tượng logo ngân hàng BIDV.

Bước 2: Copy thông tin "Chủ tài khoản", "Số tài khoản" để vào ứng dụng internetbanking của BIDV hoặc ứng dụng internetbanking bạn đang sử dụng để thực hiện giao dịch. Hoặc để nhanh hơn bạn có thể scan trực tiếp ảnh QR để thực hiện giao dịch.

Bước 3: Copy chính xác mã giao dịch vào nội dung chuyển khoản. Nếu quét mã QR thì mã giao dịch này đã được điền sẵn.

Bước 4: Sau khi chuyển khoản thành công, tiền sẽ được hệ thống tự động cập nhật vào tài khoản. Người chơi không cần phải làm thêm lệnh.

7. Nạp qua Codepay bằng ngân hàng SHB

Sau khi đã bấm vào mục "NẠP CODEPAY":

Bước 1: Chọn ngân hàng, bấm vào biểu tượng logo ngân hàng SHB.

Bước 2: Copy thông tin "Chủ tài khoản", "Số tài khoản" để vào ứng dụng internetbanking của SHB hoặc ứng dụng internetbanking bạn đang sử dụng để thực hiện giao dịch. Hoặc để nhanh hơn bạn có thể scan trực tiếp ảnh QR để thực hiện giao dịch.

Bước 3: Copy chính xác mã giao dịch vào nội dung chuyển khoản. Nếu quét mã QR thì mã giao dịch này đã được điền sẵn.

Bước 4: Sau khi chuyển khoản thành công, tiền sẽ được hệ thống tự động cập nhật vào tài khoản. Người chơi không cần phải làm thêm lệnh.