Cách nạp tiền Codepay

21/10/2023

Các bước nạp tiền qua Codepay

 

 

Để nạp tiền qua Codepay đầu tiên bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản của bạn, bấm vào dấu "+" kế bên tên hiển thị và chọn mục Nạp tiền Codepay. Xem thêm cách thực hiện cụ thể cho từng ngân hàng dưới đây:

1. Nạp qua Codepay bằng ngân hàng Vietcombank

Sau khi đã bấm vào mục Nạp tiền Codepay.

Bước 1: Chọn ngân hàng, bấm vào biểu tượng logo ngân hàng Vietcombank

Bước 2: Copy thông tin "Chủ tài khoản", "Số tài khoản" để vào ứng dụng internetbanking của Vietcombank hoặc ứng dụng internetbanking bạn đang sử dụng để thực hiện giao dịch. Hoặc để nhanh hơn bạn có thể scan trực tiếp ảnh QR để thực hiện giao dịch.

Bước 3: Copy chính xác mã giao dịch vào nội dung chuyển khoản. Nếu quét mã QR thì mã giao dịch này đã được điền sẵn. 

Bước 4: Sau khi chuyển khoản thành công, tiền sẽ được hệ thống tự động cập nhật vào tài khoản. Người chơi không cần phải làm thêm lệnh.

 

 

2. Nạp qua Codepay bằng ngân hàng Viettinbank

Sau khi đã bấm vào mục Nạp tiền Codepay.

Bước 1: Chọn ngân hàng, bấm vào biểu tượng logo ngân hàng Viettinbank

Bước 2: Copy thông tin "Chủ tài khoản", "Số tài khoản" để vào ứng dụng internetbanking của Viettinbank hoặc ứng dụng internetbanking bạn đang sử dụng để thực hiện giao dịch. Hoặc để nhanh hơn bạn có thể scan trực tiếp ảnh QR để thực hiện giao dịch.

Bước 3: Copy chính xác mã giao dịch vào nội dung chuyển khoản. Nếu quét mã QR thì mã giao dịch này đã được điền sẵn. 

Bước 4: Sau khi chuyển khoản thành công, tiền sẽ được hệ thống tự động cập nhật vào tài khoản. Người chơi không cần phải làm thêm lệnh.

 

 

3. Nạp qua Codepay bằng ngân hàng ACB

Sau khi đã bấm vào mục Nạp tiền Codepay.

Bước 1: Chọn ngân hàng, bấm vào biểu tượng logo ngân hàng ACB

Bước 2: Copy thông tin "Chủ tài khoản", "Số tài khoản" để vào ứng dụng internetbanking của ACB hoặc ứng dụng internetbanking bạn đang sử dụng để thực hiện giao dịch. Hoặc để nhanh hơn bạn có thể scan trực tiếp ảnh QR để thực hiện giao dịch.

Bước 3: Copy chính xác mã giao dịch vào nội dung chuyển khoản. Nếu quét mã QR thì mã giao dịch này đã được điền sẵn. 

Bước 4: Sau khi chuyển khoản thành công, tiền sẽ được hệ thống tự động cập nhật vào tài khoản. Người chơi không cần phải làm thêm lệnh.

 

 

4. Nạp qua Codepay bằng ngân hàng Dong A

Sau khi đã bấm vào mục Nạp tiền Codepay.

Bước 1: Chọn ngân hàng, bấm vào biểu tượng logo ngân hàng Dong A

Bước 2: Copy thông tin "Chủ tài khoản", "Số tài khoản" để vào ứng dụng internetbanking của Dong A hoặc ứng dụng internetbanking bạn đang sử dụng để thực hiện giao dịch. Hoặc để nhanh hơn bạn có thể scan trực tiếp ảnh QR để thực hiện giao dịch.

Bước 3: Copy chính xác mã giao dịch vào nội dung chuyển khoản. Nếu quét mã QR thì mã giao dịch này đã được điền sẵn. 

Bước 4: Sau khi chuyển khoản thành công, tiền sẽ được hệ thống tự động cập nhật vào tài khoản. Người chơi không cần phải làm thêm lệnh.

 

 

5.Nạp qua Codepay bằng ngân hàng Sacombank

Sau khi đã bấm vào mục Nạp tiền Codepay.

Bước 1: Chọn ngân hàng, bấm vào biểu tượng logo ngân hàng Sacombank

Bước 2: Copy thông tin "Chủ tài khoản", "Số tài khoản" để vào ứng dụng internetbanking của Sacombank hoặc ứng dụng internetbanking bạn đang sử dụng để thực hiện giao dịch. Hoặc để nhanh hơn bạn có thể scan trực tiếp ảnh QR để thực hiện giao dịch.

Bước 3: Copy chính xác mã giao dịch vào nội dung chuyển khoản. Nếu quét mã QR thì mã giao dịch này đã được điền sẵn. 

Bước 4: Sau khi chuyển khoản thành công, tiền sẽ được hệ thống tự động cập nhật vào tài khoản. Người chơi không cần phải làm thêm lệnh.

 

 

6. Nạp qua Codepay bằng ngân hàng BIDV

Sau khi đã bấm vào mục Nạp tiền Codepay.

Bước 1: Chọn ngân hàng, bấm vào biểu tượng logo ngân hàng BIDV

Bước 2: Copy thông tin "Chủ tài khoản", "Số tài khoản" để vào ứng dụng internetbanking của BIDV hoặc ứng dụng internetbanking bạn đang sử dụng để thực hiện giao dịch. Hoặc để nhanh hơn bạn có thể scan trực tiếp ảnh QR để thực hiện giao dịch.

Bước 3: Copy chính xác mã giao dịch vào nội dung chuyển khoản. Nếu quét mã QR thì mã giao dịch này đã được điền sẵn. 

Bước 4: Sau khi chuyển khoản thành công, tiền sẽ được hệ thống tự động cập nhật vào tài khoản. Người chơi không cần phải làm thêm lệnh.

 

 

7. Nạp qua Codepay bằng ngân hàng SHB

Sau khi đã bấm vào mục Nạp tiền Codepay.

Bước 1: Chọn ngân hàng, bấm vào biểu tượng logo ngân hàng SHB

Bước 2: Copy thông tin "Chủ tài khoản", "Số tài khoản" để vào ứng dụng internetbanking của SHB hoặc ứng dụng internetbanking bạn đang sử dụng để thực hiện giao dịch. Hoặc để nhanh hơn bạn có thể scan trực tiếp ảnh QR để thực hiện giao dịch.

Bước 3: Copy chính xác mã giao dịch vào nội dung chuyển khoản. Nếu quét mã QR thì mã giao dịch này đã được điền sẵn. 

Bước 4: Sau khi chuyển khoản thành công, tiền sẽ được hệ thống tự động cập nhật vào tài khoản. Người chơi không cần phải làm thêm lệnh.