Cách rút tiền

26/10/2022
Cách rút tiền

Các Bước Rút Tiền

 

1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại LODE88

Vào mục Tài khoản lập phiếu Rút tiền 

Như hình bên dưới